پینگ پنگ

یک نقره و دو برنز برای تیم های تنیس روی میز پسران و دختران ایران

تیم های تنیس روی میز پسران و دختران ایران به سه مدال در سومین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان در امارات دست یافتند.

24 اسفند 1398