مجازات تخلف مأموران مالیاتی تعیین شد

به گزارش گردشگران شاد، به گزارش تجارت نیوز، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده 65 این لایحه را تصویب کردند.

مجازات تخلف مأموران مالیاتی تعیین شد

به موجب این مصوبه متن زیر جایگزین ماده 270 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن می گردد:

مجازات تخلف مأموران مالیاتی و کنندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

1- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم گردد که مأموران مالیاتی و کنندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین می کند متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می گردد.

2- در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا به علت عدم رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی (جز در مورد اظهار نظرهایی که در اجرای ماده 97 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست) غیر قابل وصول گردد، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی از خدمات مالیاتی بر کنار می گردد و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و توسط دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه می گردد و در صورت وجود سوء نیت متهم توسط دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد.

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم کند به موجب حکم محاکم قضایی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی می کنند. این حکم شامل مأموران مالیات می باشد که در موارد مذکور در مواد 156، 227 و 239 این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که بابت فعالیت دیگر مودی اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات کند.

تبصره- مجازات مقرر در بندهای 1 و 2 این ماده قابل تجدید نظر در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی بوده و تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آن ها جز در مواردی که مقررات خاص برای آن در این قانون پیش بینی شده مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

منبع: ایسنا

منبع: تجارت نیوز

به "مجازات تخلف مأموران مالیاتی تعیین شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مجازات تخلف مأموران مالیاتی تعیین شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید